O dřevu


O dřevu - Jan Skácel

Obnova lesa

Obnova lesa je tvorba nového lesa za působení lesa starého. K obnově lesa může dojít tehdy, když dosavadní stromy z různých příčin uvolní místo pro vznik jedinců nových. V pralesovitých útvarech se to děje např. postupným vývojem (odumíráním přestárlých stromů), působením blesku, větru, hmyzu apod. na jednotlivé stromy nebo celé skupiny, které potom odumírají, lesními požáry které zachvacují velké rozlohy lesa.
V lese hospodářském vytváříme hlavní předpoklad k obnově odstraňováním jednotlivých stromů, jejich skupin nebo celých porostů, když splnily dané hospodářské požadavky. Na takto uvolněném místě se může vytvářet nové pokolení lesa a to obnovou přirozenou (opadáváním semen z plodících stromů) nebo umělou (vysazováním sazenic na obnovované ploše).

(cit. Naučný slovník lesnický ČSAZV 1959)